På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Ds 2015:2

Dela den här titeln

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Ds 2015:2

Häftad, 2015

Specialpris 333 kr

Ordinarie pris 351 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Innehåller förslag till ändringar i svensk rätt som har föranletts av förordningen (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler. Förordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat men lämnar ändå utrymme för medlemsstaterna att införa vissa kompletterande regler. Detta gäller framför allt möjligheten att även fortsättningsvis tillåta s.k. kontoförande institut att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister för kunders räkning. Det blir därmed praktiskt möjligt för den svenska värdepapperscentralen (Euroclear Sweden AB) att som hittills tillhandahålla individuella konton på den högsta nivån för alla som önskar det.

Föreslår ändringar i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (kontoföringslagen), bl.a. att termen värdepapperscentral ska ersätta den hittills använda termen central värdepappersförvarare och att rubriken till kontoföringslagen ska ändras till lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Det föreslås vidare nya bestämmelser om behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner m.m. och att bestämmelserna om auktorisation av centrala värdepappersförvarare upphävs.

Ytterligare förslag rör ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) som innebär att svenska avstämningsbolag ska få registrera aktierna i bolaget hos vilken värdepapperscentral som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med förordningens krav. Det föreslås också vissa ändringar i samma lag avseende ansvaret för aktieboken. Som en följd av dessa förslag föreslås att utländska värdepapperscentraler i vissa fall ska vara skyldiga att lämna ett åtagande att följa relevanta skatterättsliga bestämmelser.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!