På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Taxeringsrevision - ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Dela den här titeln

Taxeringsrevision - ur ett rättssäkerhetsperspektiv

av Mats Höglund
Unknown, 2008

1 458 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

Skatteverket har olika utredningsmöjligheter, alltifrån muntliga förfrågningar till taxeringsrevision och tvångsåtgärder. Taxeringsrevision är ingripande ur integritetssynpunkt, varför behovet av klara och tydliga rättsregler är stort. En viktig skillnad mellan taxeringsrevision och tvångsåtgärder är att den förstnämnda skall bedrivas i samverkan med den skattskyldige medan de senare sker under tvång. Det är därför viktigt att veta hur långt den skattskyldiges uppgiftsskyldighet sträcker sig och när han kan utnyttja sin passivitetsrätt, dvs. rätten att inte behöva föra bevisning mot sig själv. Författaren ger i boken en utförlig beskrivning av regelverket kring taxeringsrevisioner, dessutom behandlas vissa frågor särskilt såsom taxeringsrevision under löpande beskattningsår, tredjemansrevision och tredjemansföreläggande, överraskningsrevision och vilka handlingar som får granskas respektive undantas från granskning, sett både ur myndighetens och den reviderades synvinkel. Vidare förklaras taxeringsrevisionens plats i taxeringsförfarandet och taxeringsprocessen. Viktiga rättssäkerhetskrav som författaren diskuterar i boken är Europakonventionen för mänskliga rättigheter och proportionalitetsprincipen, som innebär att myndigheter inte skall använda mer ingripande åtgärder än nöden kräver. Mats Höglund är jur.dr och verksam som lärare och forskare vid Högskolan Väst. Han har arbetat som skattekonsult vid Ernst & Young och har tidigare givit ut böckerna Anstånd med betalning av skatt och Handelsbolag.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!