På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden

Dela den här titeln

Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden

av Claes-Robert von Post
Unknown, 1999

848 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

Införandet av 36 § avtalslagen 1976 är en av de stora reformerna inom förmögenhetsrätten under 1900-talet. Regeln utformades som en generell jämknings- och ogiltighetsregel avseende avtalsförhållanden, en s.k. generalklausul. För tillämpning av regeln krävs i första hand att ett avtalsvillkor är oskäligt. Ungefär samma regel infördes i Danmark 1975, i Finland och Norge tillkom den 1983. Regeln har kommit att bli flitigt åberopad i civilrättsliga tvister. Denna avhandling, som är inriktad på kommersiella förhållanden, har som huvudmål dels att belysa rättsläget idag när det gäller användningen av generalklausulen och då även i de ovan nämnda nordiska länderna samt dels att undersöka hur de i motiven angivna tillämpningarna förhåller sig till vad som idag kan iakttagas i praxis. Avhandlingen innehåller, i en bilaga, 205 rättsfallsreferat från Sverige, Danmark, Finland och Norge. Uttalade farhågor för försämrad rättssäkerhet har inte besannats. Den nordiska rättsenheten inom avtalsrätten består och praxis i Danmark, Finland och Norge bör kunna nyttjas till vägledning för domstolarna även i Sverige. Claes-Robert von Post, född 1942, är juris doktor och har sedan 1977 tjänstgjort som universitetslektor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!