På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Stora trygghetsboken : om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete - en lägesbeskrivning

Dela den här titeln

Stora trygghetsboken : om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete - en lägesbeskrivning

477 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

På 1950-talet låg den polisanmälda brottsligheten på knappt 200 000 brott, en siffra som fram till 2008 mer än sexdubblats. För att möta denna negativa utveckling har såväl myndigheter som ideella organisationer och andra aktörer tagit en rad initiativ och i Sverige pågår det dagligen aktiviteter som handlar om att ge dem som drabbas av brott hjälp, stöd och skydd. Stiftelsen har låtit journalisten Yamile Lindgren intervjua några av Sveriges ledande experter, såväl forskare som praktiker, inom trygghetsområdet. Syftet är att ge en lägesbeskrivning av situationen när det gäller stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete. Experterna delar med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Läsaren kommer att se att de presenterar många goda förslag som egentligen skulle kunna implementeras omgående utan några större kostnader. Men samtidigt beskriver experterna vilka hinder som de uppfattar föreligga för att på allvar komma framåt inom detta viktiga samhällsområde, i dessa delar kan boken därför ses som ett inlägg i samhällsdebatten. Stiftelsen hoppas att boken med sin lägesbeskrivning kommer att läsas och användas av personer som är verksamma inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan och olika medier. Andra grupper som kan ha nytta av boken är företrädare för ideella organisationer, för näringslivet och för politiska partier. Beträffande de senare torde ledamöter i polisstyrelser, lokala brottsförebyggande råd och fullmäktigeförsamlingar kunna ha särskilt intresse av de viktiga frågeställningar som beskrivs och diskuteras i boken. Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non-govermental organiszation) som drivs i form av en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär. Stiftelsen bildades år 2008 med målsättningen att på olika sätt flytta fram positionerna för de som drabbas av brott och för att utveckla det brottsförebyggande arbetet i vårt land.
Stiftelsens vision är att Sverige även i framtiden ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i. Ett av hoten mot denna vision är en ökande brottslighet. Det gäller inte minst den organiserade brottsligheten som hotar rättsstaten och ytterst våra demokratiska värden. Yamile Lindgren är journalist, styrelseledamot i Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV) samt press- och informationsansvarig för Stiftelsen Tryggare Sverige. Karl-Åke Pettersson är jur.kand. och f.d. polischef. Han har bland annat arbetat som polislärare, byråchef vid Rikspolisstyrelsen och biträdande länspolismästare. Han är ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige. Magnus Lindgren är kriminolog, brottsofferforskare (fil.dr.) och polis. I dag är han dessutom generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!