På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Statistik med SPSS. PASW Statistics 18. Grunderna

Dela den här titeln

Statistik med SPSS. PASW Statistics 18. Grunderna

av Olle Vejde
Unknown, 2009

318 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

Innehåll

En del allmänt
Öppna programmet 5 Data Editor 6 Variable View 8 Grundinställningar 12 Granska data 14 Skriva in data 15 Skriva ut på papper 16 Spara inskrivet material 17 En del redigering 18 Stänga 20 Hämta sav-fil 21 Hämta Excel-fil 22 Dialogrutorna 23

Tabeller
Envägstabell 25 Statistics Viewer (Output) 26 Mer om Output 28 Klassindelning 32 Tvåvägstabell 34 Trevägstabell 36 Beakta en tredje variabel 38 Redigera tabeller 41

Några beskrivande mått
Central- och spridningsmått 43 Percenteler 45

Diagram
Tre huvudsätt 47 Stapeldiagram 49 Histogram 55 Stam-blad-diagram 61 Cirkeldiagram 63 Lådagram 66 Punktdiagram 68

Att behandla variabler
Några maematiska funktioner 70 Sortera tal och ord 72 Omräknad variabel 73 Automatisk kodning 74 Egen kodning 76 Rangordna 78 Slå ihop filer 80 Välja delar av fil 84 Mer om Split File 86 Välja slumpmässigt 89

Några sambandsmått
phi-koefficienten 92 Pearsons korrelationskoefficient 94 Rangkorrelation 97
Fördelningar
z-poäng 100 Pröva för normalitet 102 Anpassa en normalfördelning 104 Räkna med normalfördelning 107 Binomialfördelningen 111

Konfidensintervall 116

Hypotesprövning
Ett medelvärde 118 Två oberoende medelvärden 123 Parvisa observationer 128 En proportion 131 Två proportioner 133 chi-två en variabel 137 chi-två två variabler 146 Fishers exakta test 152 Binomialtestet 157 Mann–Whitney 161 Kruskal–Wallis och Mediantestet 164 Teckentestet och Wilcoxon 168 McNemar 171 Kendall och Friedman 173 Cochrans Q 176

Enkel linjär regresion 181

Envägs oberoende ANOVA 188

Register 193
Läs mer

Produktdetaljer


Olle Vejde

194
2009-11-04
1
Olle Vejde Förlag
245 x 175 x 11 mm
340 g
Thi; Pubdz SPSS
9789197819039

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!