På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Statistik med SPSS Basmodul 16.0

Dela den här titeln

Statistik med SPSS Basmodul 16.0

av Olle Vejde
Unknown, 2008

318 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

Statistik med SPSS Basmodul är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmet. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du som användare förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.

Innehåll:

En del allmänt
Öppna SPSS 5
Data Editor 6
Variable View 9
Grundinställningar 12
Granska data 14
Skriva in data 15
En del redigering 16
Skriva på papper 18
Spara inskrivet
material 19
Stänga Data Editor
Stänga SPSS 20
Hämta sav-fil 21
Hämta Excel-fil 22
Dialogrutorna 23

Tabeller
Enkel envägstabell 25
SPSS Viewer (Output) 26
Mer om Output 28
Tabell med klassindel-
ning 31
Tvåvägstabell 34
Trevägstabell 36
Beakta en tredje vari-
abel 48
Redigera tabeller 41

Några beskrivande mått
Central- och sprid-
ningsmått 43
Percentiler 45

Diagram
Tre huvudsätt 47
Stapeldiagram 49, 53
Histogram 55
Stam-blad-diagram 59
Linjediagram 61
Cirkeldiagram 63
Lådagram (Boxplot) 66
Punktdiagram 68

Att behandla variabler
Några matematiska
funktioner 70
Sortera tal och ord 72
Omräknad variabel 73
Automatisk kodning 74
Egen kodning 76
Rangordna 78
Slå ihop filer 80
Välja delar av fil 84
Välj slumpmässigt 86

Några sambandsmått
f-koefficienten 89
Pearsons koefficient 90
Rangkorrelation 93

Fördelningar
Att beräkna z-poäng 96
Pröva för normalitet 97
Anpassa normalför-
delning 99
Räkna med normal-
fördelnng 102
Binomialfördelningen
105, 108

Konfidensintervall
Ett medelvärde 110

Hypotesprövning
Ett medelvärde 112
Två oberoende
medelvärden 117
Parvisa observat-
121
En proportion 124
Två proportioner 126
c2 en variabel 128
c2 två variabler 133
Fishers exakta test 139
Binomialtestet 144
Mann–Whitney 148
Kruskal–Wallis och
Mediantestet 150
Wilcoxon och
Teckentestet 153
McNemars test 156
Friedman och
Kendalls W 160
Cochrans Q 162

Regressionsanalys
Enkel linjär
regression 166

Variansanalys
Envägs oberoende
ANOVA 173


Register 179
Läs mer

Produktdetaljer


Olle Vejde

180
2008-05-18
1
Olle Vejde Förlag
245 x 175 x 10 mm
328 g
Thi; Pubdz SPSS
9789197670067

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!