På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Statistik med SAS Enterprise Guide 4.1 : en grundbok

Dela den här titeln

Statistik med SAS Enterprise Guide 4.1 : en grundbok

av Olle Vejde
Häftad, 2008

318 kr

Definitivt slut


Om boken

SAS Enterprise Guide 4.1 är en ingång till "stora" SAS som gör att man kan använda menyer, musen och tangenttryckningar i stället för att behöva skriva kod (programmera). Detta betyder inte att Enterprise Guide är särskilt lättillgängligt. Faktiskt är programmet på det hela taget avsevärt svårare än andra stora statistikprogram.
Vad boken vill ge är grunderna för den som är bekant med elementära statistiska begrepp. Boken är alltså ingen fullständig genomgång av SAS Enterprise Guide. Det vore en överväldigande uppgift, så stort som programmet är och så många områden som det täcker.

Innehåll
En del allmänt
Öppna Enterprise Gyuide 5. Grundinställningar 8. Skriva in egna data 9. Begreppet Projekt 13. Spara i en projektfil 14. Stänga en fil, ett projekt 15. Gå ur programmet 16. Mer om Column Properties 17. Hämta sparae data 18. Hämta en Excel-fil 20. Lite redigering 23.

Tabeller
Enkel envägstabell 25. Placera variabler/kolumner 26. Skriva ut del av projekt 29. Tre format 30. Skicka till e-post, WORD och Excel 312. Tabell med klassindelning 33. Om flervägstabeller 34. Tvåvägstabell 40. Trevägstabell 49.

Diagram
Om diagram 53. Stapeldiagram 55. Histogram 3. Stam-blad-diagram 69. Lådagram 71. Cirkeldiagram 74. Linjediagram 78. Punktdiagram 80.

Behandla variabler
Matematiska funktioner 82. Sortering 85. Variabeltransformation 87. Standardiseringf 89. Kodning 91.

Slumptal, urval
Heltalsslumptal 95. Normalfördelade slumptal 98. Slumpmässigt urval 101.

Statistikmått
Några beskrivande mått 103. Särskilt om percentiler 110. Pearsons krrelationskoefficient 112. Två rangkorrelationskoefficienter 115. fi-koeffiienten.

Normalfördelningen
Att pröva för normalitet 132. Anpassad normalfördelning 123.

Hypotesprövning
Ett medelvärde. t-test 127. Två oberoende medelvärden: t-test 132. Två beroende urval: t-test 138. En proportion 141. Tji-två Goodness of fit 148. Tji-två två variabler 154. Binomialtestet 162. Ett urval: Teckentestet, Wilcoxon 165.
Två oberoende urval: Wilcoxon, Mediantestet 167. Två eller fler oberoende urval: Ktudksl-WEallis 170
McNemars test förändring 172. Två beroende urval: Teckentestet, Wilcoxon 175

Regressionsanalys
Enkel linjär regressionsanalys 179

Vaiansanalys
Envägs oberoende ANOVA 179

Regist er 189
Läs mer

Produktdetaljer


Olle Vejde

190
2008-12-01
1
Olle Vejde Förlag
260 x 184 x 11 mm
390 g
Oi
9789197764216

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!