På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Statistik med OpenOffice 3 : en grundbok

Dela den här titeln

Statistik med OpenOffice 3 : en grundbok

av Olle Vejde
Unknown, 2009

265 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

Innehåll En del allmänt Kalkylfönstret 5 Vad du förväntas kunna 7 Grundinställningar 8 Skriva in och spara data 9 Skriva ut på papper 10 Hämta en fil 11 Föra in data i dialogruta 12 Tabeller Envägs frekvenstabell 13, 15 Redigering av tabellceller 17 Envägs frekvenstabell med klass-indelning 18 Tvåvägstabell 21, 23 Trevägstabell 24 Att beakta en tredje variabel 26 Diagram Om diagram 29 Stapeldiagram 30 Redigering 32 Histogram 34 Cirkeldiagram 36 Linjediagram 39 Punktdiagram 41 Statistiska mått Central- och spridningsmått 43, 48 Särskilt om percentiler 50 Behandla variabler Några matematiska funktioner 52 Sortera tal och ord 55 Slumptal 57 Variabeltransformation 60 z-poäng 62 Sambandsmått Pearsons korrelationskoefficient 64 Spearmans rangkorelationskoefficient 66 fi-koefficienten 68 Fördelningar Normalfördelningen som modell 69 Sannolikheter med binomialfördelningen 73 När är en binomialfördelning ungefär normalfördelad? 77 Hypergeometrisk fördelning 79 Konfidensintervall Ett urvalsmedelvärde 81 En proportion 84 Hypotesprövning Ett urvalsmedelvärde: z-test 87 Om begreppet p-värde 90 Ett urvalsmedelvärde: t-test 91 Två urvalsmedelvärden: t-test 93 Parvisa observationer: t-test 96 En proportion p: z-test 98 Två proportioner: z-test 100 Korrelationskoefficienten rxy: t-test 102 tjitvå, en variabel 105 tjitvå, två variabler 110 Regressionsanalys Enkel linjär regression 113 Register 125
Läs mer

Produktdetaljer


Olle Vejde

126
2009-06-15
1
Olle Vejde Förlag
245 x 172 x 8 mm
250 g
Pubd
9789197764261

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!