På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Statistik med Minitab : grunderna (Minitab 16)

Dela den här titeln

Statistik med Minitab : grunderna (Minitab 16)

av Olle Vejde
Häftad, 2011

318 kr

Definitivt slut


Om boken

Statistik med Minitab 16 ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmet. Med dem som bas ska du förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.

Innehåll


En del allmänt
Öppna minitab 5, ommandon, skriva in data på
arbetsblad 9, Spara data 10, Skriva ut på papper 11
Hämta data 12, Skriva in data via Session 13, Radera 14, Mer redigering 15, Stänga/Avsluta 16, Matematik i Session 17, Placera i dialogruta 19, Calculator 20, Koda en variabel 22, Sortera tal och ord 25, Ta fram slumptal 26, Ta fram urval 27

Tabeller
Enkel envägstabell 28, Tabell med klassindel-
ning 30, Tvåvägstabell 32, Trevägstabell 34, Beakta en tredje variabel 37

Diagram
Allmänt om diagram 40, Histogram 41, 47, Redigera diagram 44, Kopiera, skriva ut,
spara, hämta 45, Stapeldiagram 49, 51, Stam-blad-diagram 53, Linjediagram 55, Cirkeldiagram 57, 59, Punktdiagram 61

Statistiska mått
Central- och spridnings-mått 63, Lådagram 67, Percentiler 69, f-koefficienten 72, Pearsons koefficient 74, Rangordning 76, Rangkorrelation 78

Fördelningar
Beräkna z-poäng 80, Pröva för normalitet 82, Anpassa normalfördelning 84, Räkna med normal-
fördelning 86, Binomialfördelningen 89, 93

Hypotesprövning, konfidensintervall, signifikansnivå
Programöversikt 97, Hypoteser, signifikansnivå 98, Ett medelvärde 99, 104, En proportion 108, Jämföra varianser 111, Två medelvärden 115, Parvisa observationer 120, Två proportioner 122, Koefficienten rxy 125, tjitvå en variabel 127,
tjitvå två variabler 133, Fishers exakta test 139,
Teckentest ett urval 144, Wilcoxon ett urval146, Mann-Whitney två urval 148, Kruskal-Wallis 151. Moods mediantest 153,Friedmans test 155

Regressionsanalys
Enkel linjär regression 157

Variansanalys
Envägs oberoende 162, Tvåvägs oberoende 167

Register 173
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!