På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Statistik med Excel 2013 : grunderna

Dela den här titeln

Statistik med Excel 2013 : grunderna

av Olle Vejde
Unknown, 2013

398 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprogrammen som till exempel Minitab och SPSS. Ändå har Excel fördelar, i varje fall för den som nöjer sig med grundläggande statistiska metoder. Programmet är jämförelsevis billigt och det finns om inte överallt så i väldigt många datorer.
Boken är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmets statistikfunktioner. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.


Innehåll

En del allmänt: Vad du förutsätts kunna - Analysis ToolPak - Föra in data i dialogruta - Om filer

Tabeller: Programalternativ - Mall för tabell - Om tabeller - Envägs frekvenstabell - Tabellredigering - Tvåvägstabell - Trevägstabell

Diagram: Om diagram - Programalternativ -Stapeldiagram - Diagramredigering - Histogram - Cirkeldiagram - Linjediagram - Punktdiagram

Statistiska mått: Central- och spridningsmått - Percentiler

Behandla variabler: Matematiska funktioner - Sortera - Variabeltransformation - Kodning - Slumptal - Slumpmässigt urval

Sambandsmått: fi-koefficienten - Pearsons koefficient - Rangkorrelation

Fördelnigar: z-poäng - Anpassad normalfördelning - Binomialförelningen

Konfidensintervall: Ett medelvärde - En proportion

Hypotesprövning: Nollhypotes, mothypoteser, signifikansnivå - Ett medelvärde - P-värde, signifikansnivå - Jämföra varianser - Två medelvärden - Parvisa observationer - En proportion - Två proportioner - Korrelationskoefficient - Chitvå, en variabel - Chitvå, två variabler - Chitvå, fyrfältstabell - Fishers exakta test - Binomialtest - Teckentest

Regressionsanalys: Enkel linjär regression - Multipel linjär regression

Variansanalys: Envägs oberoende ANOVA
Register
Läs mer

Produktdetaljer


Olle Vejde

153
2013-05-05
1
Olle Vejde Förlag
245 x 175 x 9 mm
289 g
Thi
9789198092523

Kalkylprogram,

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!