På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Statistik med Excel 2010 : grunderna

Dela den här titeln

Statistik med Excel 2010 : grunderna

av Olle Vejde
häftad, 2011

318 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprogrammen som till exempel Minitab och SPSS. Ändå har Excel fördelar, i varje fall för den som nöjer sig med grundläggande statistiska metoder. Programmet är jämförelsevis billigt och det finns – om inte ”överallt” – så i väldigt många datorer. Boken är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmets statistikfunktioner. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.
Innehåll
En del allmänt: Vad du förutsätts kunna - Analysis ToolPak - Föra in data i dialogruta- Fel information i programmet - Om filer
Tabeller: Om tabeller - Envägs frekvenstabell - Tabellredigering - Tvåvägstabell - Trevägstabell
Diagram: Om diagram - Stapeldiagram - Diagramredigering - Histogram - Cirkeldiagram - Linjediagram - Punktdiagram
Statistiska mått: Central- och spridningsmått - Percentiler
Behandla variabler: Matematiska funktioner - Sortera - Variabeltransformation - Kodning - Slumptal - Slumpmässigt urval
Sambandsmått: fi-koefficienten - Pearsons koefficient - Rangkorrelation
Fördelnigar: z-poäng - Anpassad normalfördelning - Binomialförelningen
Konfidensintervall: Ett medelvärde - En proportion
Hypotesprövning: Nollhypotes, mothypoteser, signifikansnivå - Ett medelvärde - P-värde, signifikansnivå - Jämföra varianser - Två medelvärden - Parvisa observationer - En proportion - Två proportioner - Korrelationskoefficient - Chitvå, en variabel - Chitvå, två variabler - Chitvå, fyrfältstabell - Fishers exakta test - Binomialtest - Teckentest
Enkel linjär regression
Envägs oberoende ANOVA
Register
Läs mer

Produktdetaljer


Olle Vejde

138
2011-04-02
1
Olle Vejde Förlag
245 x 170 x 9 mm
262 g
Thi
9789197953801

Kalkylprogram,

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!