På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Rapport från Bergwallkommissionen. SOU 2015:52 : Betänkande från Bergwallkommissionen

Dela den här titeln

Rapport från Bergwallkommissionen. SOU 2015:52 : Betänkande från Bergwallkommissionen

häftad, 2015

515 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord. Kommissionen haft även haft i uppdrag att analysera om det förekommit brister i agerandet och, om bristerna varit strukturella, ta ställning till om det föreligger ett förändringsbehov.

Kommissionen föreslår ett antal förändringar: vikten av polisers och åklagares objektivitetsplikt bör betonas starkarebåde granskning och kontroll av utredningsarbetet bör förbättrasPolismyndighetens instruktioner för rekonstruktioner vid förundersökning om brott bör kompletteras och eventuellt omarbetasmöjligheten att inrätta ett system för att kvalitetssäkra sakkunnigutlåtanden som åberopas i domstol bör utredasstaten och landstingen behöver ägna ökad uppmärksamhet åt rättspsykiatrin och den psykiatriska tvångsvården den rättspsykiatriska forskningen i Sverige bör ses över utifrån ett internationellt perspektivslutligen behövs en översyn av på vilka områden inom rättspsykiatrin som det finns behov av systematiska kunskapsöversikter
Enligt den grundläggande analysen som Bergwallkommissionen gjort har en grundförutsättning för morddomarna varit att Sture Bergwall själv berättade om morden för polisen och sedan erkände brotten vid huvudförhandlingarna. Granskningen har visat att polis och åklagare fäste stort avseende vid Sture Bergwalls särart och särskilda förutsättningar och att det påverkade hur utredningsarbetet bedrevs samt hur man bedömde hans uppgifter. Sture Bergwall lämnade inledningsvis mycket svävande och ofta felaktiga uppgifter om morden. Kommissionen konstaterar vidare att en allt för okritisk anpassning skedde till Sture Bergwalls egen förklaring till varför det var så. I avsikt att hjälpa Sture Bergwall att minnas och förmå honom att berätta kom polis och åklagare i flera avseenden att frångå sedvanliga förhörs- och utredningsmetoder. Sture Bergwall blev på olika sätt vägledd i sitt berättande.

Förundersökningarna bedrevs inte tillräckligt förutsättningslöst, utredarna och åklagaren frångick i flera fall den lagstadgade principen om objektivitet. De centrala aktörerna bibehöll sina roller under hela utredningstiden. Inom denna grupp tycks det ha utvecklats ett grupptänkande och en strävan efter samsyn.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!