På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Planering och beslut för hållbar utveckling. SOU 2015:99. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser : Slutbetänkande från Riksintresseutredningen

Dela den här titeln

Planering och beslut för hållbar utveckling. SOU 2015:99. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser : Slutbetänkande från Riksintresseutredningen

Häftad, 2015

Specialpris 489 kr

Ordinarie pris 515 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Har sett över om de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov och föreslår att grundvattenförekomst kan bli nytt riksintresse. Bostadsförsörjning föreslås inte att bli riksintresse. Däremot föreslås att länsstyrelsen och regeringen ska kunna göra undantag från kravet att tillgodose riksintressen om det är ett viktigt allmänt intresse att använda marken till exempelvis bostadsbebyggelse, under förutsättning att det främjar en hållbar utveckling ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt.Utredningens förslag:utgår från att bestämmelserna handlar om arealhushållning med områden av allmänt intresse i den fysiska planeringen med syfte att bidra till en hållbar utveckling och betonar vikten av helhetssyn i den fysiska planeringenframhåller kommunernas viktiga uppgift att göra samlade bedömningar i sin fysiska planering för en hållbar utveckling där mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggasutgår från att det även framgent finns behov av ett system för statligt inflytande i kommunernas fysiska planering för att tillgodose nationella intressen. Eftersom frågorna rör nationella intressen bör staten genom regeringen ha ett tydligare ansvar i systemet.

Köp den tryckta utredningen - så kan du ta del av de kompletta förslagen!
Läs mer

Produktdetaljer


SOU 2015

584
2015-12-14
1
Wolters Kluwer
1,078 g
Uh-c:oe
9789138243787

Miljörätt,

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!