På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Ny tid ny prövning : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69

Dela den här titeln

Ny tid ny prövning : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69

Häftad, 2013

Specialpris 489 kr

Ordinarie pris 515 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Betänkandet innehåller bl.a.en analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana äldre vattenrättsliga tillstånd och rättigheter som meddelats före miljöbalkens ikraftträdandeförslag till ändrade regler för att aktuella anläggningar och verksamheter utformas och drivs i enlighet med de krav som följer av miljöbalken och EU-rätten.
Utredningen föreslår bl.a. ett förtydligande i 5 § införandelagen till miljöbalken att även urminnes hävd, privilegiebrev och andra sådana särskilda rättigheter att förfoga över vattnet tillmäts fortsatt rättsverkan i de delar som har prövats. I anslutning till detta föreslås ett system med ny prövning enligt miljöbalken av äldre tillstånd och rättigheter. För att myndigheter, domstolar och andra aktörer ska klara av den ökade belastning som nyprövningssystemet innebär föreslås ett prioriteringsförfarande.

Utredningen föreslår också att de regler som idag gäller för miljöfarlig verksamhet om prövningens omfattning vid ändring och ändringstillstånd även ska gälla för vattenverksamhet. Därutöver föreslås att det införs ett bemyndigande för regeringen att för vattenverksamhet meddela generella föreskrifter och föreskrifter om miljörapport.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!