På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – en kommentar (Försörjningslagen)

Dela den här titeln

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – en kommentar (Försörjningslagen)

av Jan-Erik Falk
Inbunden, 2010

1 399 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Den här boken är en av två lagkommentarer som behandlar de två nya upphandlingslagarna. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/17/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). I boken behandlas de bestämmelser som ska tillämpas av försörjningssektorerna. Kommentarerna har utarbetats mot bakgrund av den svenska lagtexten, de bakomliggande direktivbestämmelserna och relevant rättspraxis som utvecklats i EU-domstolen och i svenska domstolar. Även inköpstekniska aspekter har beaktats. I boken följs hela inköpsprocessen från början till slut. Dessutom behandlas begrepp som OPS (Offentligt Privat Samarbete), incitamentskontrakt, in-houseupphandling, EPC (Energy Performance Contract) och skillnaden mellan upphandling genom inköpscentral och genom ombud, miljökrav och sociala krav m.m. Kommentarerna åskådliggörs med ett stort antal rättsfall som kommit under EU-domstolens och svenska högre domstolars bedömning. Boken är försedd med utförliga källförteckningar och sakregister. I ett inledande kapitel har de grundläggande reglerna inom unions­rätten behandlats för att underlätta förståelsen av EU-domstolens domar. I övrigt följer lagkommentarerna den uppläggning av upphandlings­processen som har gjorts i LUF, dvs. lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
De nya bestämmelserna i LUF som tillkommit genom lagändringarna som trädde i kraft den 15 juli 20010 kommenteras utförligt. I kommentaren behandlas reglerna i LUF mycket utförligt och riktar sig till en läsekrets som i sitt dagliga arbete sysslar med upphandlings­frågor, såsom inköpare, jurister, upphandlingskonsulter m.fl. Jan-Erik Falk är jur.kand. och huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB sedan 1993. Han bevakade, som Silfs delegat i European Public Procurement Group (EPPG), utvecklingen av de nya upphandlingsdirektiven från 1996 tills de antogs 2004. Jan-Erik Falk har skrivit en lång rad artiklar om offentlig upphandling och är författare och medförfattare till flera böcker på området. Han är dessutom verksam inom Silf som föredragshållare och rådgivare till upphandlande myndigheter, privata företag, advokatbyråer m.fl. både i Sverige och utomlands.
Läs mer

Produktdetaljer


Jan-Erik Falk

665
2010-10-26
1
Jure Förlag
Johanna Blomberg
245 x 170 x 48 mm
1,480 g
9789172233096

Juridik,

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!