På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Lag om offentlig upphandling : en kommentar

Dela den här titeln

Lag om offentlig upphandling : en kommentar

av Jan-Erik Falk
Inbunden, 2014

1 717 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Den här boken är den tredje upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i LOV. Dessutom kommenteras de lagändringar som infördes i LOU den 15 juli 2010. Det gällde möjligheten att upphandla genom inköpscentral, elektroniska auktioner, de nya bestämmelserna om rättsmedlen, ogiltighetsförklaring av avtal, upphandlingsskadeavgift och upphandling från närstående bolag m.m. Till dessa bestämmelser kommenteras ändringar som har genomförts efter 15 juni 2010. Det gäller dels de lagändringar som kommit till p.g.a. EU-domstolens rättpraxis med anledning av de nya möjligheterna att göra in house-upphandlingar och dels de omredigeringar av lagtexten och lagkommentaren i 16 kap. LOU som gäller överprövningsinstitutet samt nyare rättspraxis och nya värden för direktupphandling. I boken behandlas de bestämmelser som ska tillämpas av den klassiska sektorn dvs. offentliga myndigheter inom staten, landstingen och kommunerna samt olika bolag som ägs av dessa myndigheter, såsom statliga, landstingsägda och kommunala bolag m.fl. Kommentarerna har utarbetats mot bakgrund av den svenska lagtexten, de bakomliggande direktivbestämmelserna och relevant rättspraxis som utvecklats i EU-domstolen och i svenska domstolar. Även inköpstekniska aspekter har beaktats. I boken följs hela inköpsprocessen från början till slut. Dessutom behandlas begrepp som OPS (Offentligt Privat Samarbete), PPP (Public Private Partnership), incitamentskontrakt, in-houseupphandling, EPC (Energy Performance Contract) och skillnaden mellan upphandling genom inköpscentral och genom ombud, miljökrav och sociala krav m.m. Kommentarerna åskådliggörs med ett stort antal rättsfall som kommit under EU-domstolens och svenska högre domstolars bedömning. Boken är försedd med utförliga källförteckningar och sakregister. I ett inledande kapitel har de grundläggande reglerna inom unionsrätten behandlats för att underlätta förståelsen av EU-domstolens domar. I övrigt följer lagkommentaren den uppläggning av upphandlingsprocessen som har gjorts i LOU. I kommentaren behandlas reglerna i LOU utförligt och riktar sig till en läsekrets som i sitt dagliga arbete sysslar med upphandlingsfrågor, såsom inköpare, jurister, upphandlingskonsulter m.fl. Jan-Erik Falk är jur.kand. och huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB sedan 1993. Han bevakade, som Silfs delegat i European Public Procurement Group (EPPG), utvecklingen av upphandlingsdirektiven från 1996 tills de antogs 2004. Jan-Erik Falk har skrivit en lång rad artiklar om offentlig upphandling och är författare och medförfattare till flera böcker på området. Han är dessutom verksam inom Silf som föredragshållare och rådgivare till upphandlande myndigheter, privata företag, advokatbyråer m.fl. både i Sverige och utomlands.
Läs mer

Produktdetaljer


Jan-Erik Falk

657
2014-09-11
1
Jure Förlag
Johanna Blomberg
248 x 173 x 44 mm
1,462 g
Odc
9789172235663

Upphandlingsrätt,

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!