På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Kulturmiljöarbete i en ny tid. SOU 2012:37

Dela den här titeln

Kulturmiljöarbete i en ny tid. SOU 2012:37

Häftad, 2012

Specialpris 306 kr

Ordinarie pris 322 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Tidsgräns i lag om urgamla värden!

Föreslår bl.a. ändringar i kulturminneslagen som innebär förtydliganden och anpassning till modernt språkbruk. Flera ändringar är kopplade till utredningens förslag om ändringar av fornlämningsbegreppet.
Den allmänna definitionen av fornlämning ändras till: »Fasta lämningar efter människors verksamhet som kan antas ha tillkommit före år 1750 och som är varaktigt övergivna.» Undantag görs för: Varaktigt övergivna gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser. Dessa ska betraktas som fornlämningar oavsett ålder. Skeppsvrak utgör fornlämning om skeppet förlist före år 1900. Särskilt beslut av t.ex. länsstyrelsen i det enskilda fallet för lämningar som är från år 1750 eller senare. Diskuterar även eventuella intressekonflikter mellan allmänhet, entreprenörer och markägare. Förslagen till lagändringar väntas leda till större förutsägbarhet och rättssäkerhet vilket gynnar både bevarandeintresset och brukandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!