På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Intressekonflikter och finansiella marknader

Dela den här titeln

Intressekonflikter och finansiella marknader

795 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

Centret anordnade under år 2004 och år 2005 en serie seminarier om den finansiella sektorns intressekonflikter. Både forskare och praktiker deltog. Serien rönte stort intresse och frågorna har betydande aktualitet inom ett antal discipliner. Resultatet av seminarieserien har sammanställts i denna antologi med bidrag från ett tjugotal inledare/deltagare i serien. Det är dels en inventering av problemställningar och sanktioner, dels beskrivningar av varför intressekonflikter ses med olika ögon i skilda delar av denna samhällssektor och varför lösningarna av problemet skiljer sig åt mellan yrkesgrupper. I boken behandlas bland annat frågan om intressekonflikter hos banker, advokater, revisorer, journalister, ratinginstitut, försäkringsbolag och myndigheter. Här tas också upp särskilda frågor som intressekonflikter skapade av lagstiftaren eller andra regelmakare, rättsekonomiska aspekter på intressekonflikter och utvecklingstendenser när det gäller lösningsmodellerna. Ur innehållet: Intresse för intressekonflikter
Hans-Gunnar Axberger Intressekonflikter och deras hantering - en introduktion
Gunnar Nord och Per Thorell Är värdepappersinstitutets egna regler och ökad genomlysning rätt väg?
Lars Afrell Journalistikens beroenden
Hans-Gunnar Axberger Intressekonflikter i samband med vissa riktade emissioner
Clas Bergström och Per Samuelsson Att leda en bolagsstämma - kan det leda till intressekonflikter?
Claes Beyer Finns det en konflikt mellan revisorns tystnads- och upplysningsplikt?
Clas Blix När bör staten reglera intressekonflikter?
Martin Blåvarg och Gent Jansson Tystnadsplikt eller informationsrätt? - Om intressekonflikter vid revision av internationella koncerner
Adam Diamant och Claes Norberg Kontrollen över ersättningsnivåerna i näringslivet ur ett internarionellt perspektiv
Rolf Dotevall Stabilitet och effektivitet i bankmarknaden - Några intressekonflikter i banklagstiftningen
Henric Falkman och Christina Strandman Ullrich Värden och penningbegär - ett revisorsdilemma
Ulf Gometz Intressekonflikter i bankverksamhet
Lars Gorton Vem väljer egentligen revisor?
Sigvard Heurlin Intressekonflikter och skiljeförfaranden - Vägmärken ocg trakfiksignaler från IBA
Kaj Hobér En dold intressekonflikt?
Per-Ola Jansson och Lars Nyberg Advokater i börsbolagsstyrelser
Björn Kristiansson Oberoendets anatomi - en skiss
Stefan Lindskog Om advokaters affärsjuridiska intressekonflikter
Claes Lundblad Fallet VLT - intressekonflikter vid hot om avnotering
Harry Schüssler
Läs mer

Produktdetaljer


Rättsetik & yrkesetik, Bolags-, Handels- & Konkurrensrätt,

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!