På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

I vått och torrt : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : slutbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen. SOU 2014:35

Dela den här titeln

I vått och torrt : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : slutbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen. SOU 2014:35

häftad, 2014

Specialpris 386 kr

Ordinarie pris 515 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Innehåller bl.a. en analys av gällande rätt för tillståndsprövning, omprövning och markavvattning samt förslag till ändrade regler för att skapa ett mer enhetligt system i miljöbalken.

Föreslår att regeringen bemyndigas att föreskriva vilka vattenverksamheter som kräver tillstånd eller anmälan på samma sätt som idag gäller för miljöfarlig verksamhet. De flesta specialregler för prövning av vattenverksamhet utmönstras vilket innebär att de civilrättsligt präglade frågorna inte prövas i samband med tillståndsfrågan. När det gäller omprövning tydliggörs verksamhetsutövarens utredningsansvar. Därutöver tas ersättningsrätten vid omprövning bort.

För markavvattning skiljs miljöprövningen från prövningen av samfälligheten och reglerna för rensning förtydligas.Utredningen föreslår också att lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet upphävs. Vissa bestämmelser i den lagen flyttas till miljöbalken, lagen om mark- och miljödomstolar, jordabalken, anläggningslagen och en ny lag om vattenrättsliga samfälligheter, medan andra upphör att gälla.

När det gäller problem med herrelösa dammar m.m. föreslår utredningen att fastighetsägaren får ett subsidiärt ansvar. För anläggningar i avlysta flottningsleder där det inte bedrivs någon ny verksamhet ska staten vara underhållsansvarig.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!