På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Framtidsfullmakter. Ds 2014:16

Dela den här titeln

Framtidsfullmakter. Ds 2014:16

Häftad, 2014

Specialpris 219 kr

Ordinarie pris 230 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Lämnar förslag till vissa kompletterande bestämmelser till ett tidigare lagförslag om framtidsfullmakter (SOU 2004:112). En sådan fullmakt innebär att en enskild kan välja en person att företräda honom eller henne, om den enskilde senare i livet blir beslutsoförmögen.

En framtidsfullmakt börjar gälla när en person inte längre själv kan ta tillvara sina rättigheter, till exempel på grund av sjukdom. Utredaren förslår att fullmakten ska träda i kraft genom att den registrerats hos överförmyndaren. Den enskilde ska även kunna villkora ikraftträdandet av en prövning vid tingsrätten av hans eller hennes hälsotillstånd. Förslagen ger stora möjligheter för den enskilde att själv bestämma omfattningen av det allmännas insyn och inblandning i fullmaktsförhållandet. Vid missbruk eller försummelse ska det dock alltid finnas möjlighet för överförmyndaren att ingripa.

Utöver regler om framtidsfullmakter föreslår utredaren särskilda behörighetsregler för anhöriga. Innebörden av förslagen är att en vuxen person som saknar förmåga att själv ha hand om sina ekonomiska angelägenheter ska kunna få hjälp av anhöriga i dessa avseenden. Den föreslagna regleringen skapar en rättslig ram för sådana vardagliga rättshandlingar som många anhöriga redan i dag företar utan direkt lagstöd.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!