På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Företrädaransvar : för juridiska personers skatteskulder

Dela den här titeln

Företrädaransvar : för juridiska personers skatteskulder

av Björn Forssén
Unknown, 2012

424 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

I Företrädaransvar – för juridiska personers skatteskulder ges en introduktion av reglerna om betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskulder. Boken innehåller en historisk genomgång av företrädaransvarsinstitutets utveckling sedan det infördes på källskatteområdet 1968. Sedan dess har ett skattekontosystem introducerats, där bl.a. reglerna om uppkomsten av ansvaret i fråga infördes i 12 kap. 6 och 6 a §§ skattebetalningslagen. Den 8 september 2011 överlämnade Regeringen propositionen 2010/11:165 (Skatteförfarandet) till Riksdagen. En ny lag, skatteförfarandelagen, föreslås för i stort sett hela skatteförfarandet, och om den lagen tas av Riksdagen återfinns företrädaransvarsreglerna i 59 kap. i den nya lagen från och med den 1 januari 2012.* Reglernas innehåll behålls dock oförändrade, förutom att förslaget innebär att ansvaret för företrädaren knyts till skyldigheten att anmäla i stället för skyldigheten att betala när den juridiska personen inte har gjort anmälan om F-skatt i ett uppenbart anställningsförhållande. I denna bok behandlas först de materiella reglerna om företrädaransvaret och sedan förfarandebestämmelserna. En utförlig genomgång av rättspraxis beträffande företrädarbegreppet, de subjektiva rekvisiten för ansvar och särskilda skäl för befrielse från betalningsskyldighet vidtar därefter. Avslutande synpunkter ges på företrädaransvarsinstitutet och huruvida det behöver revideras, varvid flera förslag till forskning på området lämnas eller att institutet tas upp i samband med forskning på näraliggande områden. [*Under arbetet med tryckningen av denna bok har lagförslaget hunnit antas av Riksdagen genom beslut om skatteförfarandelagen (2011:1244).] Björn Forssén är advokat med egen verksamhet i Stockholm inriktad på affärs- och skatterätt.
Läs mer

Produktdetaljer


Björn Forssén

84
2012-05-03
1
Jure Förlag
Johanna Blomberg
241 x 164 x 6 mm
Oe-c
9789172234826

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!