På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Foreldelse av fordringer : kommentarer til foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 og utvalgte andre bestemmelser

Dela den här titeln

Foreldelse av fordringer : kommentarer til foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 og utvalgte andre bestemmelser

av Anne Cathrine Røed
Unknown, 2010

3 443 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

Ved vedtakelsen av den nye tvisteloven ble det gjort en rekke endringer i foreldelsesloven, herunder ble det innført flere nye bestemmelser blant annet om fristavbrudd ved gruppesøksmål. Siden forrige utgave av boken har det dessuten kommet en rekke nye rettsavgjørelser, hvorav mange Høyesterettsdommer som berører foreldelsesspørsmål. I tillegg har forfatteren utvidet, omarbeidet og utdypet en rekke av kommentarene generelt og i forhold til nye kilder. Dette har ført til at denne tredje utgaven av boken har blitt en utførlig revisjon. Boken er som tidligere lagt opp som en utvidet kommentar til bestemmelsene i foreldelsesloven og utvalgte foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen, herunder panteloven, forsikringsavtaleloven, yrkesskadeforsikringsloven og skattebetalingsloven. Kommentarene er utførlige, og de er relatert til lovforståelse så vel som til praktisk anvendelse. Det er lagt stor vekt på bruk av henvisninger for at praktikeren lettere skal kunne finne frem til andre relevante rettskilder om de enkelte problemstillingene. I tillegg inneholder fremstillingen en generell del, som blant annet omhandler hensynene bak foreldelsesinstituttet og forholdet til andre regelsett der tidsforløpet tillegges vekt, samt regler om avkall på foreldelse, prosessuelle spørsmål og lovvalgsregler. Boken er forsynt med en utførlig innholdsoversikt og omfattende registre, herunder stikkordregister, paragrafregister og domsregister. Den er derfor et uunnværlig hjelpemiddel for jurister som står overfor problemstillinger om foreldelse. De mange presiseringene gjør at boken burde fremstå som oversiktlig og lettfattelig også for andre som har behov for kunnskap om foreldelsesreglene.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!