På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Festskrift till Lars Heuman

Dela den här titeln

Festskrift till Lars Heuman

Unknown, 2008

2 226 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

I september 2008 avgår Lars Heuman med pension från professuren i processrätt vid Stockholms universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärljungar beslutat att tillägna honom en festskrift. Lars Heumans författarskap inom ämnet processrätt demonstrerar en imponerade ämnesbredd och ett skarpsinne i analysen av stora och små frågor. Hans forskning täcker allt från civilprocess, straffprocess, specialprocess, konkursrätt och utsökningsrätt till skiljemannarätt och annan statlig och privat konfliktlösning. Forskningen har på flera sätt omsatts till flitigt använda läromedel, både på en grundläggande och en avancerad nivå. Därtill har han sett det som en viktig uppgift att kontinuerligt bevaka och kommentera den rättsutveckling som sker genom rättspraxis, framförallt genom rättsfallskommentarer i Juridisk Tidskrift. Hans flit inom forskning och undervisning har inte hindrat honom att under årens lopp odla en betydande medverkan i det praktiska rättslivet, både som expert i lagstiftningsuppdrag och som sakkunnig i kommersiella tvister. Han är vidare känd för mångåriga och uppskattade pedagogiska insatser inom den externa utbildningen av praktiskt verksamma jurister. Bland Lars Heumans många betydande insatser för forskningen och undervisning bör särskilt nämnas hans betydelsefulla arbete med att bygga upp den moderna skiljemannarättsliga forskningen i Sverige, med bas i Stockholm. Forskningen har lagt en viktig bas för den utbildning på avancerad nivå som bedrivs sedan flera år tillbaka i Stockholm. Lars Heuman var dessutom en av initiativtagarna till det skiljemannarättsliga institutet med placering på den juridiska fakulteten i Stockholm, och uppbyggnaden av det särskilda skiljemannarättsliga biblioteket på juridiska fakulteten i Stockholm. Han var institutets föreståndare i många år. Vidare har han förestått och ansvarat för den avdelning av Juridisk Tidskrift som angår skiljemannarätten.
Läs mer

Produktdetaljer621
2008-09-09
1
Jure Förlag
1,300 g
Oe
9789172233263

Juridik,

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!