På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL

Dela den här titeln

Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL

Specialpris 572 kr

Ordinarie pris 763 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

OBS att boken reviderats i två senare upplagor, 2015 och 2019.
I boken, som ges ut av Norstedts Juridik, beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande samt Sociala aspekter.

Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner och statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor.

Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är även i övrigt uppdaterad efter ny lagstiftning och nya förutsättningar.

Innehållet i Detaljplanehandboken bygger i delar på Boverkets ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” från 2002 men nya sakfrågor har tillförts och uppläggningen är något annorlunda. Detaljplanehandboken återger också uppgifter och innehåll från Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken. Detaljplanehandbokens författare har dock, helt och hållet, ansvaret för bokens framställning

Handboken har skrivits av arkitekt Kristina Adolfsson, och jurist Sven Boberg.

Kristina Adolfsson har under många år arbetat som planhandläggare och stadsarkitekt i olika kommuner och på länsstyrelser och arbetar nu som senior arkitekt i Värmdö kommun. Hon har också under ett antal år varit verksam på Boverket och där tagit fram flera handböcker om planering och byggande.

Sven Boberg är domarutbildad vid kammarrätten i Göteborg och arbetar som chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han har också arbetat vid länsstyrelsen i Västra Götaland med bl.a. prövning av överklaganden enligt PBL och miljöbalken. Sven Boberg har bland annat skrivit ett flertal artiklar för JP Infonet om tillämpningsfrågor beträffande PBL.

Temaavsnittet om infrastrukturplanering har skrivits av arkitekt Bengt Freij som har lång erfarenhet av kommunal detaljplanering och under flera år har arbetat som planhandläggare åt Trafikverket.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!