På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Dela den här titeln

Ordningsstörande brott – En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Ordningsstörningar – ofta i förening med våld och skadegörelse – sker ibland av deltagare i folksamlingar. Olika persongrupper, där deltagarna inte alltid är nyktra, väljer att störa allmän ordning genom att tillgripa våld för att protestera mot vad de upplever som orättvisor i samhället. Vid dessa tillfällen riktar sig våldet inte sällan mot ”blåljuspersonal” (läs polisverksamhet, räddningstjänst och t o m ambulanssjukvård). I denna femte upplaga av boken, som är kraftigt omarbetad främst p g a det tilltagande våldet i vårt samhälle, har vi försökt ge en så heltäckande bild som möjligt av de lagrum som då kan bli tillämpliga. För att göra det så överskådligt som möjligt har vi delat in boken i sex avdelningar. - Avd l innehåller de viktigaste grundlagarna. - Avd ll innehåller andra viktiga lagar som t ex Rättegångsbalken, Polislagen, Ordningslagen och la-gen om ”maskeringsförbud”. - Avd lll innehåller lagar om farliga föremål som t ex handgranater, skjutvapen, knivar men även lagen om omhändertagande av berusade personer. - Avd lV innehåller brott mot BrB. Här kan främst nämnas 13:5 c om sabotage mot blåljusverksamhet, 16:1–3 om upplopp, våldsamt upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten. Men även 16:8 om hets mot folkgrupp är av intresse för detta arbete. Sist men inte minst behandlas här även 17:1-2 och 4 om våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd. - Avd V, som är helt nytt, behandlar terrorism, stöd från försvarsmakten och skyddslagen. - Avd Vl, slutligen, innehåller två högmålsbrott i BrB, nämligen 18:3 om väpnat hot mot laglig ordning och 18:4 om olovlig kårverksamhet. Författare till boken är före detta universitetslektorn i straffrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Gösta Westerlund samt Magnus Wahlund och Maria Emanuelsson. Medverkar gör även jur.lic. Anette Strand som kommenterar de båda högmålsbrotten i 18 kap BrB.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!