På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Dela den här titeln

Att bestämma påföljd för brott

av Mikael Forsgren, Martin Borgeke
Inbunden, 2021

1 019 kr

Tillfälligt slut.


Om boken

Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är påföljdsbestämningen till stor del praxisstyrd. Detta gäller trots att lagstiftarens ambition under senare år har varit att i vissa avseenden styra domstolarna hårdare. Denna bok ger en heltäckande och sammanhängande bild av hur det svenska påföljdssystemet är uppbyggt och tillämpas.Att bestämma påföljd för brott är en handbok som hjälper domare att fatta väl underbyggda beslut när de ska bestämma påföljd. Den är också till nytta för åklagare och försvarare när de ska argumentera i påföljdsbestämningsfrågor. Boken behandlar de centrala lärorna och principerna bakom systemet. I ett flertal frågor där varken lagtext, förarbeten eller Högsta domstolens prejudikat ger tillräcklig vägledning redovisar författarna skäl för och emot olika lösningar och anger sin åsikt om vilka som väger tyngst. I boken finns, förutom ett antal grafiska bilder som kan tjäna som utgångspunkt för domstolarnas beslutsfattande i skilda avseenden, ett avsnitt som anger hur rättstillämparen bör gå till väga och vilka beslut som han eller hon har att fatta på olika nivåer i systemet.Denna fjärde upplaga av boken har kompletterats med ett avsnitt om den nya påföljden ungdomsövervakning. I övrigt har texten aktualiserats på ett stort antal punkter efter ändrad lagstiftning och nya vägledande avgöranden från Högsta domstolen.Att bestämma påföljd för brott riktar sig i första hand till domare, åklagare, försvarare och andra som i sin verksamhet konfronteras med påföljdsbestämningsfrågor samt till juridikstuderande.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!