På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Boende utanför det egna hemmet : placeringsformer för barn och unga : delbetänkande från Utredningen om tvångsvård för barn och unga SOU 2014:3

Dela den här titeln

Boende utanför det egna hemmet : placeringsformer för barn och unga : delbetänkande från Utredningen om tvångsvård för barn och unga SOU 2014:3

Häftad, 2014

Specialpris 306 kr

Ordinarie pris 322 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Ser över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVUoch lämnar förslag till flera alternativ än vad som finns i dag. Förslagen ska svara mot barns och ungas skiftandebehov, säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i verksamheten och tillgodose barns och ungas behov av skydd.

Därutöver behandlas bland annat om kraven på familjehems- och jourhemsföräldrars lämplighet bör skärpas, omprivata verksamheter inom familjehemsvården i vissa fall bör vara tillståndspliktiga samt hur kraven bör utformas på verksamheter som befinner sig i gränslandet mellan familjehem och hem för vård eller boende (HVB).

I betänkandet behandlas dessutom en rad andra frågor som är av vikt för att ge förutsättningar för en god ochsäker vård. Utredningen har lagt stor vikt vid att inhämta information och synpunkter från olika aktörer inom området, t.ex. representanter från socialtjänsten, rättsväsendet, branschorganisationer för HVB familjehemsorganisationer och organisationer som på olika sätt arbetar för att stärka barns rättigheter.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!