På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Bevisprövning i mål om osanna fakturor : en skatte- och straffrättslig studie

Dela den här titeln

Bevisprövning i mål om osanna fakturor : en skatte- och straffrättslig studie

Specialpris 657 kr

Ordinarie pris 692 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Det förekommer ett stort antal skatte- respektive brottmål där Skatteverket alternativt Ekobrottsmyndigheten påstår att köpare och säljare kommit överens om att undandra det allmänna skatt genom användande av s.k. osanna fakturor. Syftet anges i regel vara att avlöna ”svart” arbetskraft. Målen är ofta omfattande samt gäller stora personliga och ekonomiska värden. Bevisfrågorna ställs ofta på sin spets.Boken behandlar bevisprövningen i mål där sådana fakturor förekommer. Vilka skillnader föreligger i bevisprövningen mellan skatte- och brottmål samt mellan ordinarie taxering, eftertaxering och skattetillägg? Följande frågor står i förgrunden:• På vem är bevisbördan placerad (skattemål)?• Vilket utrednings- och beviskrav tillämpas?• Hur går bevisvärderingen till?• Föreligger någon förklaringsbörda?• Vilken betydelse har bevisningen robusthet?• Vilken betydelse har indirekt bevisning?Boken inleds med en teoretisk bakgrund till de frågeställningar som aktualiseras i mål om osanna fakturor. Därefter analyseras och redovisas slutsatser av de undersökta rättsfallen.Bevisprövning i mål om osanna fakturor vänder sig till alla som kommer i kontakt med mål där svart arbetskraft i allmänhet och osanna fakturor i synnerhet förekommer, exempelvis företagare, skattehandläggare, skattejurister, polis/åklagare, domare och ombud. Boken lämpar sig också för undervisningsändamål.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!