På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen

Dela den här titeln

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen

häftad, 2015

Specialpris 386 kr

Ordinarie pris 515 kr

Skickas inom 2—5 vardagar.


Om boken

Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner. I uppdraget har ingått att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar.

Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet att ställa detaljerade krav i en detaljplan, samt behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna. Bland förslagen:Att kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under detaljplaneprocessen Begränsningar av vad som får regleras i en detaljplan Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning Att Lantmäteriet ska få i uppdrag att på begäran avge ett värdeutlåtande som ska vara vägledande för stat och kommun i förhandlingar om kommunalt förvärv av statlig mark Att regeringen ger Boverket och länsstyrelserna får i uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning,
Köp utredningen så får du ta del av de kompletta förslagen!
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!