På bookoutlet.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om Cookies & Personuppgifter.

Aktiemarknadsbolagets informationsgivning

Dela den här titeln

Aktiemarknadsbolagets informationsgivning

av Elif Härkönen
Unknown, 2013

1 511 kr

Avvaktar tilltrycksbeslut.


Om boken

En otydlig reglering av aktiemarknadsbolagens informationsgivning eller bristfälliga sanktioner vid överträdelser av reglerna skadar förtroendet för den svenska värdepappersmarknaden, vilket i förlängningen leder till ökade kostnader för aktiebolag som söker riskkapital på den svenska värdepappersmarknaden.

Aktiemarknadsbolagets informationsgivning - särskilt om amerikanska och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper.

Svenska företag får en ökad tillgång till riskkapital för investeringar och kostnaden för sådant riskkapital minskar om den svenska värdepappersmarknaden är konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. Aktiemarknadsbolagens informationsgivning är av avgörande betydelse för väl fungerande värdepappersmarknader. Investerare behöver information för att kunna fatta välgrundade beslut om vilka bolag de vill investera sina pengar i samt för att påverka styrningen av dessa bolag. Av det skälet är det viktigt att regleringen av aktiemarknadsbolagens informationsgivning på den svenska värdepappersmarknaden är konkurrenskraftig och inger förtroende hos investerare.

Elif Härkönens doktorsavhandling behandlar just detta. En av slutsatserna är att skyddet för investerare i svenska aktiemarknadsbolag är bristfälligt. Sverige avviker från omvärlden där bl a USA, Storbritannien, Tyskland och Kanada har etablerat principer för skadeståndsansvar när ett aktiemarknadsbolag offentliggjort felaktig eller vilseledande ad hoc information på sekundärmarknaden för värdepapper. I svensk rätt är det i många fall oklart om investerare kan väcka talan om skadestånd mot bolagsledningen vid sådan vilseledande eller felaktig informationsgivning. I avhandlingen uppmärksammas även att den reglering av aktiemarknadsbolagens informationsgivning som finns i svensk rätt i vissa avseende är oklar. Särskilt ingående granskas den på senare tid uppmärksammade frågan om selektiv informationsgivning från aktiemarknadsbolaget till vissa aktieägare samt sådan informationsgivning i samband med due diligence undersökningar.

Elif Härkönen är verksam som forskare och lärare vi Affärsjuridiska avdelningen på Linköpings Universitet. Hon har tidigare arbetat vid Juridiska Institutionen på Göteborgs Universitet samt som gästforskare på Southern Methodist University i USA. Hon har både en amerikansk och en svensk examen i juridik och har därför en unik överblick och kan jämföra och utvärdera det svenska rättsläget med ett internationellt perspektiv.
Läs mer

Följ oss bakom kulisserna i bokens värld. Vi lägger upp opubliceringsbara bilder, mini-intervjuer och annat skoj!